Duits Engels
De Molen in 1875
Logo SIEDH

De basis van bingo

Bingo wordt door meerdere mensen tegelijk gespeeld, waarbij elke deelnemer een formulier met getallen heeft. Deze getallen kunnen pas worden weggestreept wanneer de spelleider een bal trekt met dat getal erop. Komt een getrokken getal voor op uw formulier dan mag dat weggestreept worden. Tegenwoordig wordt Bingo vaker gespeeld door de senioren tijdens kerkbijeenkomsten of in bejaarde tehuizen. Bingo wordt, hoewel er toch genoeg essentiële verschillen zijn, soms in Nederland verward met kienen. Kienen is afgeleid van het Franse woord quine dat vijf betekent. Deze verwarring komt doordat Bingo ook vijf rijen en kolommen heeft. Bingo kent de getallen één tot en met vijfenzeventig en op één Bingo formulier staan de letters B I N G O naast elkaar aan de boven kant. Onder elke letter komen er vijf cijfers voor met uitzondering van de letter N die slechts vier cijfers heeft zodat in het midden van het formulier geen cijfer voorkomt. De plek waar er geen cijfer voorkomt kan of leeg staan of geoccupeerd worden met een logo. De B-kolom heeft vijf cijfer die kunnen variëren tussen één tot en met vijftien, de I-kolom heeft ook vijf cijfers die kunnen variëren tussen zestien tot en met dertig, de N-kolom heeft slecht vier cijfers die kunnen variëren tussen eenendertig en vijfenveertig, waarbij het midden leeg staat of een logo heeft. En zo gaat de G-kolom en O-kolom door tot en met het cijfer vijfenzeventig. Op elke formulier komt een getal één maal en ongesorteerd voor in elke kolom. Voorbeeld: B I N G O 5 19 45 47 62 12 25 34 53 70 9 24 * 58 66 13 16 39 51 72 7 28 35 48 66 Met Bingo zijn er meerdere manieren om te winnen zoals als eerst een horizontale of verticale rij van weggestreepte getallen krijgen. Of er kan van tevoren afgesproken worden, dat er gespeeld wordt totdat iemand een letter kan vormen zoals een X, O, L of een ander afgesproken vorm. Met hoeveel formulieren een persoon per speelronde wil mee doen hangt geheel van de spelers af. Online Bingo De regels van online Bingo verschillen weinig van de regels van het originele bingo. Om online te kunnen genieten van Bingo is het best het volgende te weten. Online Bingo is eenvoudig, omdat je niet uit huis hoeft en het niet aan tijd gebonden is tot hoe laat je kunt spelen. Bij online Bingo geschieden alle handeling in de virtuele wereld. Van het kopen van een Bingoticket tot het doorhalen van genoemde cijfers. Een bijzonder voordeel dat online Bingo ook heeft boven de normale versie van Bingo, is dat de online Bingo biljetten goedkoper kunnen zijn. De kaarten bij elke online Bingospel zijn ook beperkt. Dus hoe meer kaarten je koopt hoe groter je kans op winnen wordt. Bij de bepaling van je winst wordt er bij online Bingo rekening gehouden met het ticket prijs en met de combinaties die je laten winnen. Dus voordat je begint met online spelen is het best om eerst de regels na te gaan. Elke vorm van bingo heeft weer haar eigen regels. Er moet niet vanuit worden gegaan dat de regels van één online Bingo spel geldt voor alle anderen. Zie verder hierover https://nl.wikipedia.org/wiki/Kienen.

Duits Engels